Hareket kontrol uygulamalarında 10 yılı aşan deneyime sahip SANLAB, tecrübesini savunma sanayinin ihtiyaçlarını dikkate alarak tanımladığı yeni ürünlere aktarmaktadır. Stabilizatör sistemleri müşteri gereksinimlerini göre 2-serbestlik dereceli (2-DOF) veya daha yüksek serbestlik derecelerinde üretilebilmektedir. Bu sistemler üstüne konulacak sistemlerin ağırlığına, maruz kalınacak bozucu hareketlerin sinyal profillerine bağlı olarak farklı güçlere ve farklı eyleyici uzunluklarına sahip olabilmektedir.
Stabilizatörler kullanım amacına bağlı olarak iç ortam veya zorlu dış ortam koşullarına uyum sağlayacak şekilde üretilebilmektedir. Diğer ürünlerinde olduğu gibi stabilizatörlerin tasarımlarını, üretimlerini, yazılım geliştirmelerini, test ve doğrulama faaliyetlerini kendi bünyesinde yapan SANLAB, müşteri teknik gereksinimlerini en iyi karşılama adına ürün bazlı tüm özelleştirmeleri yapabilmektedir.